week1

กิจกรรม หิน ดอกไม้ ใบไม้
เป้าหมาย : มีสมาธิ จดจ่อและเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม .... 
   เริ่มต้นด้วยการทักทายเคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม จากนั้นคุณครูให้นักเรียน กับมารู้ตัวอย่างมีสติด้วย การรับรู้ลมใจเข้า ออก 3-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม .... 
ครูเล่าเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับที่มาของ หิน ใบไม้ ดอกไม้ ก่อนจะเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรม นักเรียนตั้งใจฟังอย่างจดจ่อ จากนั้นครูนำตะกร้าที่ใส่หิน ใบไม้ ดอกไม้ และตะกร้าที่ใส่ดินสอกับกระดาษออกมา ให้นักเรียน สังเกต โดยกระตุ้นด้วยคำถาม เด็กๆ เห็นอะไรบ้างคะ? เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเด็กๆนึกอะไร เพราะเหตุใด ? พี่เช็ค ก้อนหินครับ นึกถึงตอนที่เล่นกับเพื่อนๆ  พี่แม็ค กระดาษครับ นึกถึงตอนที่ทำงานส่งคุณครูครับ จากนั้นคุณครูส่งตะกร้าไปซ้ายมือและขวามือ ขณะที่ส่งตะกร้า คุณครูจะชื่นชม และขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม  เมื่อได้อุปกรณ์ครบทุกคนแล้วคุณครูให้นักเรียน วาดภาพหรือเขียนสื่อเรื่องราวจากสิ่งที่ได้พร้อมตั้งชื่อภาพหรือเรื่องราวที่ถ่ายทอด
ให้เวลา 5 นาที เมื่อครบ 5 นาที นักเรียนทุกคนถ่ายทอดเรื่องราวให้ครูและเพื่อนๆฟัง ทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนอย่างจดจ่อ ครูขอบคุณชื่นชม ขณะทำกิจกรรม เช่น พี่ทัช ตั้งชื่อ ไม่ต่างกันครับ เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับ พี่แม็ค ตั้งชื่อ หินกับหิน เพราะ หินทั้งสองก้อนเหมือนกัน เป็นหินเหมือนๆกันครับ และนักเรียนทุกคนสามารถให้เหตุผลได้อย่างยอดเยี่ยมมากค่ะขั้นสรุป...
        เมื่อทุกคนถ่ายทอดเรื่องราวเสร็จคุณครู ขอบคุณทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคน จากนั้นให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์โดยวางอุปกรณ์ลงบนตะกร้าจากคนสุดท้ายเวียนมาจนถึงคุณครู ขณะที่ส่งตะกร้าแต่ละคนรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม จากนั้น Monitor เตรียมเพื่อนๆ ขอบคุณคุณครูและขอบคุณกันและกันก่อนเริ่มเรียนในชั่วโมงแรก

ไม่มีความคิดเห็น: