week3

กิจกรรม หินสื่อความคิด
เป้าหมาย : ฝึกจินตนาการ. สื่อสารความคิด. จอจ่อ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม .... 
    เริ่มต้นด้วยการทักทายเคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม จากนั้นคุณครูให้นักเรียน กับมารู้ตัวอย่างมีสติโดย Brain Gym

ขั้นกิจกรรม .... 
ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยตั้งคำถามกับนักเรียน
อธิบายแนวปฏิบัติ. เช่น. ใช้มือหนึ่งข้างกำก้อนหินคนละ 1 กำมือ ก่อนรับจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม. ได้แล้วใช้มือทั้งสองข้างวางมือบนก้อนหินครูให้ทุกคนนับก้อนหินในใจ. แล้วตั้งคำถาม. "มีวิธีนับอย่างไร. เรารู้ได้อย่างไรว่ามีกี่ก้อน"
ให้แต่ละคนต่อก้อนหินเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ. A-Z คนละ. 1. ตัว
ครูตั้งคำถาม. "ทำเป็นตัวอะไร. เพราะเหตุใด. คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว...มีคำอะไรบ้าง. ถ้าให้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นเราจะทำเป็นตัวอะไร. เพราะเหตุใด เป็นต้น
สุดท้ายคุณครูแนะนำอักษรของตนเอง. H. Home. บ้าน. เพราะคิดถึงบ้าน. และเล่าเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุกับพ่อที่บ้าน


ขั้นสรุป .... 
กลับมารู้เนื้อรู้ตัวด้วย Brain Gym ขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น: