week8


กิจกรรม Body Scan
เป้าหมาย : เพื่อผ่อนคลายร่างกาย
ขั้นเตรียม .... 
นอนหงายในท่าที่ผ่อนสบาย  แยกเท้าออกพอประมาณแล้วปล่อยให้เท้าผ่อนในท่าที่สบาย  วางมือทั้งสองไว้ข้างลำตัว  หงายฝ่ามือขึ้น ปล่อยให้มืออยู่ในลักษณะกึ่งกำกึ่งเหยียดในท่าที่สบาย   เราปิดเปลือกตาลงเบาๆ     รู้สึกถึงการผ่อนคลายที่เปลือกตา  จากนั้นหายใจเข้าลึกๆ ปล่อยลมหายใจออกช้า ๆ หายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย  เราเริ่มผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม .... 
ขั้น Scan และใส่ข้อมูล
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวคิ้ว  คิ้วที่ขมวดอยู่คลายออก  เรารู้สึกกล้ามเนื้อหัวคิ้วได้รับการผ่อนคลาย เรารู้สึก เบา  สบาย อิ่มเอม  มีความสุข  หลับสบาย หลับลึกลง ๆ ทุกที
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้มทั้งสองข้าง  แก้มทั้งของข้างของเราได้รับการผ่อนคลาย  เรารู้สึก เบา  สบาย อิ่มเอม  มีความสุข  หลับสบาย หลับลึกลง ๆ ทุกที
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อคาง  คางของเราได้รับการผ่อนคลาย  เรารู้สึก เบา  สบาย อิ่มเอม  มีความสุข  หลับสบาย หลับลึกลง ๆ ทุกที
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อริมฝีปาก  ปากที่เม้มอยู่คลายออกและผ่อนคลายเรารู้สึก เบา  สบาย อิ่มเอม  มีความสุข  หลับสบาย หลับลึกลง ๆ ทุกที
(จากนั้นก็ Scan ต่อไป ที่ไหล่  แขนทั้งสองข้าง  มือ  กล้ามเนื้อหน้าอก  สีข้าง  แผ่นหลัง  ขาทั้งสองข้าง ฝ่าเท้า)
(ใส่ข้อมูล)ปล่อยร่างกายของเราได้หลับอย่างสบายเพื่อให้เราได้รู้สึกขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณเท้าทั้งสองข้างที่นำพาเราไปยังที่ต่างๆ ตั้งแต่เล็กจนโต  ขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ทำให้เรายืนขึ้นได้อย่างมั่นคง  ขอบคุณมือทั้งสองข้างของเราที่ช่วยทำสิ่งต่างๆ ที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้  ขอบคุณทุกลมหายใจที่ยังอยู่กับเรา ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลเราอยู่  หายใจเข้าลึกๆ และผ่อนลมหายใจออกช้าๆ   บอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารัก  เป็นคนที่ยอดเยี่ยม เป็นคนที่รู้เวลา เป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่  บอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่อดทน มุ่งมั่น เสียสละ และกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม
ขั้นปลุก
ราจะได้ยินการนับ    1 - 3 เพื่อให้เราเริ่มรู้สึกตัว   นับ 1 เรารู้สึกที่มือทั้งสองข้างของเรา  นับ 2 เรารู้สึกที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างของเรา นับ 3 เราค่อยๆลืมตา ค่อยๆ กระพริบตา เพื่อปรับสายตาเราเข้ากับแสงสว่าง เราจะบอกตัวเองว่าเราจะตื่นมาพร้อมกับความสดชื่น ความกระปี้กระเป่า แล้วเราค่อยๆ เอียงตัวลุกขึ้นนั่ง เราช่วยดูแลเพื่อนข้างๆ แล้วเราค่อยๆ สะกิดคนข้างเรา อย่างเบาๆ เพื่อเป็นการรู้ตัว


สุดท้าย
กระตุ้นตัวเองอีกครั้ง เคาะที่ศีรษะเบาๆ เลื่อนมาที่หัวไหล่ (เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะเรียนรู้)

ไม่มีความคิดเห็น: