week6

กิจกรรม ตัวเรา เพื่อน
เป้าหมาย : ใคร่ครวญ.  เข้าใจและมองเห็นตนเอง
ขั้นเตรียม .... 
    เริ่มต้นด้วยการทักทายเคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม จากนั้นคุณครูให้นักเรียน ส่งพลังความรัก ส่งกำลังใจ ส่งความปรารถนาดีของเราไปให้เพื่อนๆของเรา ให้คุณครูโดยการจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ
ขั้นกิจกรรม .... 
ครูแจกกระดาษและปากกาให้กับนักเรียนเวียนด้านซ้ายมือและขวามือ ก่อนรับกระดาษและปากกาเราจะไหว้ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม เคารพเพื่อน เคารพตนเอง
จากนั้น พับครึ่งกระดาษที่ได้และใช้ปากกาขีดเส้นแบ่งกลาง
เขียนฝั่งด้านซ้ายคำว่า ตัวเรา และเขียนฝั่งด้านขวาคำว่า  เพื่อน
ฝั่งด้านซ้ายที่เขียนคำว่า ตัวเรา อะไรในตอนนี้ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือในการทำงาน (เขียนเป็นข้อๆ)
ฝั่งด้านขวาที่เขียนคำว่า เพื่อน ถ้าเราเป็นเพื่อนจะช่วยฝั่งด้านซ้ายอย่างไร (เขียนเป็นข้อๆ)


เมื่อทุกคนเขียนเสร็จ นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอด สิ่งที่เป็นอุปสรรคในตัวเราตอนนี้และเพื่อนมีวิธีช่วยเราอย่างไรบ้าง

 
สุดท้ายคุณครูถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองให้นักเรียนฟัง 1. ครูเป็นคนใจร้อน เพื่อนแนะนำว่า คิดก่อนทำ ทำชีวิตให้ช้าลง มีสติ 2. คาดหวังสูง เพื่อนแนะนำ ปล่อยวางและไว้ใจ 3. อ่านหนังสือน้อย เพื่อนแนะนำ จัดระบบการใช้ชีวิต อ่านหนังสือก่อนนอนสัก 30 นาที และ 4. ไม่มีระเบียบ  เพื่อนแนะนำให้เตรียมล่วงหน้า แต่เนิ่นๆ เช็คหลายๆรอบ

ขั้นสรุป .... 
ขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น: