week4

กิจกรรม คำถามจากเรื่องเล่า
เป้าหมาย : ฝึกการฟัง. สื่อสารความคิด. จอจ่อ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม .... 
    เริ่มต้นด้วยการทักทายเคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม จากนั้นคุณครูให้นักเรียน กับมารู้ตัวอย่างมีสติโดย Brain Gym
ขั้นกิจกรรม .... 
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับร้านซาลาเปาแห่งหนึ่ง มีชายขอทานแต่งกายด้วยชุดที่ขาด ร่างกายมีกลิ่นเหม็นเดินเข้าไปซื้อซาลาเปากับคนขาย ซาลาเปา
ชายขอทาน : ซื้อซาลาเปาลูกหนึ่ง
คนขาย : ไม่ขาย ไปๆลูกค้าจะไม่เข้าร้าน เหม็นก็เหม็น จากนั้นใช้มือปัดเศษเหรียญจากมือของชาขอทานอย่างแรง
ขณะเดี๋ยวกันเจ้าของร้านได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง จึงเดินไปที่ลูกน้อง(คนขายซาลาเปา)……
เมื่อเล่าจบครูแจกซองที่มีกระดาษคำถาม เช่น ถ้านักเรียนเป็นคนขายจะทำอย่างไร? ถ้าเป็นเจ้าของร้านจะทำอย่างไร? ถ้าเป็นชายขอทานจะรู้สึกอย่างไร? ถ้าเปลี่ยนเหตุการณ์ได้จะเปลี่ยนตรงไหน? ฯลฯนักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่เรื่องราวผ่านคำถาม เช่น พี่แจ๊บ ถ้าเป็นเจ้าของร้านจะทำอย่างไร? ผมจะให้โอกาสคนขายครับเพราะเชื่อว่าเขาจะปรับตัวใหม่ และพี่ภูมิ ถ้าเป็นชายขอทานจะรู้สึกอย่างไร? ผมเสียครับ ฯลฯ
ขั้นสรุป .... 
กลับมารู้เนื้อรู้ตัวด้วย Brain Gym (กำแบ) ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกการถ่ายทอดจากทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น: