week7

กิจกรรม ขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมา
เป้าหมาย : ใคร่ครวญ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม .... 
    เริ่มต้นด้วยการทักทายเคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม จากนั้นคุณครูให้นักเรียน กับมารู้ตัวอย่างมีสติด้วย Brain Gym (กำแบ, ขนมจีบ ตัว L 10 ครั้ง)
ขั้นกิจกรรม .... 
ครูจุดเทียน จากนั้นเริ่มเล่าเหตุการณ์ เรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนสมัยเรียนมัธยม
เมื่อเล่าจบ ครูกล่าว คำขอโทษเพื่อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังจำทุกเรื่องราวต่างๆได้
ครูส่งเทียนไปด้านซ้ายมือ คนที่น่ารักรับไหว้อย่างนอบน้อม และกล่าวคำขอโทษในเหตุการณ์ที่ตนเองรู้สึกอยากจะขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆ เช่น พี่แบงค์ ขอโทษเพื่อนๆที่ บางครั้งก็แกล้งเพื่อนครับ
เวียนไปเรื่อยๆจนครบทุกคน

ขั้นสรุป .... 
คุณครูขอบคุณทุกความตั้งใจของนักเรียน ชื่นชมพร้อมให้ Empower

ไม่มีความคิดเห็น: